Pranešimas

"*" indicates required fields

Perskaitęs (-čiusi) informaciją apie privačius duomenis sutinku kad vykdant mano prašymą mano asmens duomenys, įskaitant neskelbtinus asmens duomenis, būtų tvarkomi pagal BDAR*. Leidžiu tvarkyti savo asmens duomenis ir sutinku, kad bendrovė siųstų reklaminę medžiagą (vykdytų tiesioginę rinkodarą) automatiniu ir tradiciniu sutartiniu būdu.
privacy-policy*

(*) Būtini duomenys ir sutikimas: jei nenorite jų pateikti, jūsų prašymo svarstyti negalėsime.

Spontaniški pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus yra svarbus informacijos šaltinis farmakologinio budrumo veiklai, t. y. veiklai, kuria siekiama nuolat vertinti informaciją apie vaistų saugumą, kad gyventojams būtų užtikrintas palankus naudos ir rizikos santykis.

Lilandor yra tradicinis augalinis vaistas, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti.
Lilandor yra tradicinis augalinis vaistas, skirtas vartoti pagal nurodytą indikaciją ir yra skirtas tik ilgalaikiam vartojimui.
Atidžiai perskaitykite paciento informacinį lapelį.
Lilandor skiriamas suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams.
Jei dvi savaites vartojant produktą simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.